Jonsac ventilsäck

JONSAC VENTILSÄCK

Självstadgande säck som sluter automatiskt efter påfyllning

Jonsac ventilsäck har två bottnar. I säckens hörnöppning (ventilen) kan du fylla den med material. Innertrycket sluter säcken när den är full.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Ventilsäcken används till flertalet produkter som:

 • Byggmaterial
 • Kemiska produkter, mineralprodukter,
  och sammansättningar
 • Livsmedel
 • Djurmat
 • Utsäde
 • Trädgårdsprodukter etc

 

FÖRDELAR 
Uppskattas för sina produktivitetsförbättrande fördelar eftersom packningen går snabbare och helt kan automatiseras:

 • Kan anpassas till alla säckpackbara material
 • Stängs automatiskt efter fyllning
 • Enkel att lägga på pall (fyrkantig)

OLIKA VENTILTYPER
Jonsac ventilsäck kan förses med olika sorters ventiler, så att du kan öka tätningen beroende på materialet som packas (mer eller mindre rinnande). 

Inre ventiler

 • Planventiler , enkla, väl anpassade för material med hög densitet som t.ex. cement. De kan förses med en ventilförstärkning, så att de inte går sönder vid fyllning.
 • Rörventiler är tätare för fuktiga material. För svåra produkter kan de bestå av 1 till 4 komponenter i olika materialkombinationer. För att optimera säckens täthet, kan den även förses med automatisk förslutningssnara eller svetsfog.

Externa ventiler
Externa ventiler ger bäst täthet eftersom den del som överlappar ventilen ger en exakt och tät förslutning. Det kräver manuell hantering. 

ANPASSAD UTFORMNING FÖR VARJE TILLÄMPNING
Jonsacs papperssäckar är mer än en produkt, det är en skräddarsydd tjänst för varje tillämpning. 

 • Säcksammansättningen (antal blad, ventiltyp, materialval) bestäms från fall till fall beroende på den produkt som ska packas, produktionsbegränsningar (säckmaskinstyp), hanteringsförutsättningar, lagring, slutdestination. Papperet som säckarna tillverkas av är gjort av det bästa kraftpapperet med långa barrträfibrer som passar för livsmedelskontakt.
 • Ventilsäcken kan förses med pappershandtag på någon av bottnarna, om den inte väger mer än 15 kg fylld. Handtaget gör det lättare att bära.
 • Lättöppnad , beroende på olika teknik.
 • Säckanpassning med varumärken sker med flexotryck på utrustning med hög prestanda: Från 1 till 8 färger med upp till 140 lpi upplösning, med UV- eller vanliga lacker.