Försäljning av Jonsac

2021-09-07

Jonsac med verksamhet får en ny långsiktig ägare då Tingstad Group förvärvar verksamheten från Peter Ramberg och Timo Alvila.

Förvärvet leder till att Tingstads tillverkningsverksamhet av påsar o bärkassar kan bredda sortimentet och attrahera nya kunder och marknader. 

"Vi ser framför oss en mycket spännande tillväxtresa med Jonsac i koncernen", säger Paul Jigberg, Tingstad.

"För oss, jag talar både för mig själv o Timo, har det varit viktigt att sälja företaget till en köpare som har för avsikt att utveckla företaget och driva verksamheten vidare i Otterbäcken, det har vi lyckats med och det är vi väldigt nöjda med. Jonsac kommer till en företagsgrupp som liksom vi är ett familjeföretag, vi känner till Tingstad sedan länge, vi vet att Tingstad drivs enligt familjeföretagets värdegrunder".

Tingstad övertar verksamheten den 1 september 2021. Jag och Timo kommer att kvarstanna i verksamheten tills vidare.

Peter Ramberg VD