Miljö

Kvalitet
 
Vår policy som tillverkare och distributör av förpackningar och tillbehör är att rätt produkt och tjänst skall levereras i rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet och till rätt plats.

I vårt arbete skall vi vara miljömedvetna och minimera negativa effekter på den omgivande miljön och värna om en god miljö för de anställda samt för användarna av våra produkter.

Genom våra arbetsmiljöaktiviteter skall vi öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, sänka sjukfrånvaron och förbättra tillgängligheten. Därigenom skall vi ständigt förbättra vår kvalitet, flexibilitet och service till våra kunder.

För att dokumentera vår nuvarande målsättning - att kunden alltid skall få det han förväntar sig av våra produkter - arbetar vi med ett kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 9001 och FSSC 22000. Vårt arbete sker med den inriktningen att vår produktion skall motsvara de miljökrav som bland andra livsmedelsindustrin ställer på sitt emballage.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt FSSC 22000. Vi har även certifikat för tillverkning av "farligt gods" säckar.

Ett modernt emballage

Papperssäckar är ett modernt emballage, som dessutom bidrar till den ekologiska balansen genom att råvaran till större delen består av papper. Tillverkningen har mycket ringa miljöbelastningar och enligt nya miljöbalken har myndigheterna bekräftat att vi ej har anmälnings- plikt, eftersom vi limmar med stärkelsebaserat lim och trycket sker med vattenbaserade tryckfärger.

Vår närhet till råvaran från skogsindustrin och marknaden gör att transportavståndet minimeras och därigenom bidrar vi till att minska utsläpp till luft och vatten.
Vårt senaste tillskott av produkter - plastsäckar, plastfolie och plastslang - tillverkas av polyeten och lämpar sig väl för återvinning. Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Parallellt med produktutveckling skall även miljöprogram kopplas till respektive produktgrupp. Ansvaret följer produkten hela dess livslängd fram till återvinningen, vilket är ett självklart delmoment i dagens produktion. Arbetet med livscykelanalyser och Carbon Footprint för tillverkning och produkter pågår inom branschen genom bl.a. Eurosac och Innventia.