Historia

Ord skrivna av grundaren till Jonsac Emballage, Gunilla Follin-Johnson inför 50-årsfirandet och ägarförändringen 2007.

Företaget åter i privat ägo

På året 50 år efter det att ingenjör John Follin-Johnson grundade Johnson-Emballage drivs företaget åter som familjeföretag. Två medarbetare har tagit över företaget och dess telegramadress Jonsac från år 1957. Vid den tiden var man ganska modern om man hade en telegramadress. Idag är detta ett minne blott, som så mycket annat.

De båda driftiga entreprenörerna Peter Ramberg och Timo Alvila är sedan länge välbekanta namn i företaget.

Peter Ramberg arbetade som John Follin-Johnsons assistent redan 1974 och kom att svara för mer och mer inom Johnson-Emballage. Vid chefens hastiga bortgång år 1986 tog han villigt och med största ansvar på sig uppgiften att bli teknisk chef för hela dåvarande Johnson-Emballage. När sedan företaget övergick i utländsk ägo år 1997 utnämndes Peter Ramberg till verkställande direktör för det nya bolagets säckdivision.
Timo Alvila som varit anställd i företaget sedan 1999 svarade som ekonomichef  för ekonomin  och därtill hörande frågor. En nog så viktig del i ett företags drift och skötsel. Timo Alvila blev Peter Rambergs närmaste medarbetare. De båda kom att bli ett bra team i arbetet att sköta driften och ge kunderna en god service samt ge rapporter med mera till det utländska bolaget som ägde företaget i tio år.

Under dessa tio år har företaget försetts med ett antal nya maskiner som gjort det konkurrenskraftigt gentemot övriga säcktillverkare i Europa. Samtidigt har sex av de andra sju svenska säcktillverkare (avser säcktillverkare av både industrisäckar och sopsäckar) sålts och flyttat till andra länder. I boken ”Alltid något” beskriver vi detta i versform och kan nu konstatera att

”En säckfabrik finns ändå alltid kvar.
På säcken står JONSAC,
lång kunnighet de har”

JONSAC säcktillverkaren

Den första produkten som tillverkades i fabriken år 1957 var industripapperssäcken. Därefter kom sopsäcken och senare plastsäcken. JONSAC fortsätter år 2007 med just dessa produkter. Men redan har Peter och Timo nya planer. En maskin för tillverkning av papperspåsar har just köpts. Den nya påsmaskinen kan förutom mjölpåsar tillverka mycket mer avancerade påsar, som till exempel används för djurfoder av olika slag.
   
Kapaciteten är enorm jämfört med de maskiner man hade för att tillverka de påsar, som innovatören Rausing försökte introducera hos dåvarande Kungsörnen i Malmö år 1957. Ingenjör Johnson satt samtidigt i inköpschefens väntrum för att introducera den första så kallade packsäcken som vi då var ensamma i Sverige att tillverka. Packsäcken var avsedd som emballage för 2-kilospåsarna.

Korta beslutsvägar – Konkurrensläget

Under de fyrtio år som företaget var i vår familjs ägo ställdes frågan hur vi vågade starta företaget respektive satsa i det när vi hade enbart stora konkurrenter.
Svaret blev ofta:
 
”En liten kan göra mycket under tiden en stor vänder sig om”.
   
De stora företagen har ofta kontakter med varandra som inte nödvändigtvis är till fördel för kunden. Johnson-Emballage gav inköparna ett nytt friskt och fristående alternativ. Kunderna insåg ganska snart att det mindre företaget var mera flexiblelt och gav en bättre service.

Nu är JONSAC i samma situation. Beslut kan snabbt tas när så behövs. Beslutsvägarna är alltid kortare i ett familjeföretag med driftiga, kloka och vana ledare.
 
Min övertygelse är att Peter och Timo kommer att driva företaget vidare i samma goda anda som tidigare. Tillsammans med gamla och nya medarbetare och i samverkan med både gamla och nya kunder.

En god hälsa och ett stort intresse att fortsätta göra JONSAC till ett blomstrande företag till nytta för de anställda och inte minst för era kunder, önskas Ni av era företrädare.

Gunilla

Gunilla Follin-Johnson