Definitioner

Lagringsrekommendation av pappersäckar

Papper är ett naturligt material och ställer in sin fukthalt efter den omgivande luftens relativa fukt. Vi rekommenderar att den relativa fukten bör ligga vid min 40% och max 70%. Kallagring är bra bara man ej underskrider 0 grader C. Om djupfrysta säckar tinas upp i varmt rum blir de mycket fuktiga och papperets styrkevärden sjunker dramatiskt. Således bör temperaturen ligga som lägst på några plusgrader. Å andra sidan bör man ej gå över ca 30°C och ej lagra papperssäckar i pannrum eller nära andra heta värmekällor.

Observera att våtstarkt papper härdar snabbare vid hög temperatur och blir sprött med tiden. Pappersegenskaperna förändras med den relativa fukten. TEA eller brottarbete är det värde som bäst beskriver hållfastheten och mäts vid 50% relativ fuktighet. Ett papper tappar töjning vid torrt klimat och förlorar dragstryka vid fuktigt klimat. Vid fyllning med het cement går papperets fukt mot noll och TEA sjunker ca 40%.

Det är svårt att gardera sig mot alla klimatväxlingar. I Europa är det ovanligt med luftkonditioneringsapparatur. I mycket torra klimat används i vissa fall fuktdysor för att korrigera klimatet i säcklager. Innan fyllning av säckarna rekommenders - för att underlätta hanteringen - att de skall hinna anpassa sig till den temperatur som råder i den lokal där de skall fyllas.

I det fall säcken är försedd med plastinnersäck så är hållbarheten på plasten begränsad, detta avgöres av den som fyller säcken då det är beroende på kraven. T.ex. kan vissa plaster härskna och ge en dålig lukt och vissa andra bli spröda. I det fall att förvaring skett i svalt och mörkt utrymme så är normalt hållbarheten 2-4 år. Oftast betydligt längre.